sobota 12. prosince 2015

Karma - příčina a následek

Slovo "Karma" v sansrktu znamená "Čin". Označuje se tímto zákon příčiny a následku, který platí na každou bytost. Čin konán s určitou motivací - dostane také danou reakci v podobně následku. Čím méně jsou činy egoistické, tím více štěstí můžeme čekat a naopak. Jakákoliv činnost vydaná na úrovni těla, řeči a mysli, má také svůj odpovídajcí následek. Karma samotná nemůže být zničena a její působení je tu do doby, dokud nedozraje daná příčina, což může trvat i několik životů.
Je tedy jen na nás, jak naložíme s naším životem. Zdali budeme dělat dobré nebo špatné činy- dle toho budeme mít i život uzpůsoben. Buddha učil, že utrpení bytostí pochází ze zmatenosti, kterou jsme si nabrali bez počátku. Díky neustále působnosti karmy, by jakékoliv velké zlo, které by působilo na bytosti, bylo okamžitě předurčeno k zániku.

Deset neprospěšných činů:
3 na úrovni těla: zabíjení; krádež; nepříslušný pohlavní styk
4 na úrovni řeči: lhaní, jakékoliv pomlouvání, vulgární slova, tlachání
3 na úrovni mysli: chamtivost, nenávist, špatné názory

Deset prospěšných činů:
3 na úrovni těla: nezabíjet, nekrást, zdržení se nepříslušného pohlavního styku
4 na úrovni řeči: mluvit pravdu, moudrá řeč, smířlivá řeč, mírná řeč
3 na úrovni mysli: nesobeckost, laskavost, správné názory

Pět velmi škodlivých činů:
1, zabítí vlastního otce
2, zabítí vlastní matku
3, zabítí arhata - vysvobozeného člověka
4, fyzicky zranit buddhu - učitele
5, neumožnění praktikování ostatním. Rozehnání sanghy apod.

Těchto pět velmi škodlivých činů jsou daleko horší nežli předešlích 10 negativních činů. Neexistuje zde časová prodleva dozrání příčiny a okamžitě se projevují následky.

Buddhovo citáty na karmu: „Nepřehlížejte záporné činy jenom proto, že jsou malé, sebemenší jiskra může spálit stoh sena velký jako hora“. „Nepřehlížejte malé dobré skutky a nemyslete si, že z nich neplyne žádný užitek, dokonce i malé kapky vody nakonec naplní velkou nádobu“. „Jsi tím, čím jsi byl, a budeš tím, čím jsi teď“.

V buddhistických školách se učíme, jak své negativní činy nejen zmírnit, ale i proměnit na moudrost, což je specialita diamantové cesty. Učíme se, jak být svobodný v každý situaci a odetnout svázanost konceptů, který jsme nahromadili za minulé životy.

Bylo čerpáno wikipedia.org a buddhismus.cz

Žádné komentáře:

Okomentovat