čtvrtek 10. prosince 2015

Sútra Srdce - Tejata Om Gate Gate Paragate Parasamgate Bodhi SohaSútra srdce v krátkém znění:

Bódhisattva Avalokitéšvara,
hluboce praktikující moudrost dokonalosti,
vnímá prázdnotu všech pěti lpění
a překročil tak všechno utrpením
sděluje:

Šáripútro,
forma se neliší od prázdnoty
a prázdnota od formy.
Forma je prázdnotou
a prázdnota je formou.
Pocity, vjemy, podněty i vědomí
jsou také takové.

Šáripútro,
všechny dharmy jsou prázdné,
neobjevují se ani nemizí,
nejsou nečisté ani čisté,
nerostou ani neubývají.
A tak v prázdnotě není žádná forma,
pocity, vjemy, podněty, ani vědomí.
Žádné oči, uši, nos,
jazyk, tělo, ani mysl,
žádná barva, zvuk,
vůně, chut’, dotek, ani myšlenka,
žádná říše očí
ani žádná z dalších říší.
Žádná nevědomost
ani konec nevědomosti,
a tak je to až po stáří a smrt.
Žádné utrpení, žádné vznikání,
žádné zastavení, cesta, ani poznání.
Žádné dosažení ani nic k dosahování.

proto bódhisattva realizující transcendentální
moudrost nemá v mysli žádnou překážku.
Nemá překážku, tedy ani žádný strach,
vzdálen mylných názorů
přebývá v nirváně.
Všichni Buddhové tří časů
realizují transcendentální moudrost,
a proto dosahují
nejvyšší dosažitelné osvícení.

Věz tedy, že moudrost dokonalé prázdnoty
je velká mantra nade vše chápání
jasná mantra,
nejdokonalejší mantra,
nejvyšší mantra,
která tiší všechno utrpení,
pravdivá a bez chyby.
Hlásej tedy mantru této moudrosti,
hlásej mantru, která zní:

 TEJATA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SOHA
 TEJATA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SOHA
 TEJATA OM GATE GATE PARAGATE PARASAMGATE BODHI SOHA

Žádné komentáře:

Okomentovat